Κυριακή, 27 Μαΐου 2018
 • ώρα πρόβλεψης: 14:00
 • νεφελώδης, 13 ºC
 • άνεμος: 5 μποφώρ
 • πηγή: www.meteo.gr
 (45)

Είσοδος

Είστε νέος χρήστης; Εγγραφείτε τώρα!

Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νοτίου Πηλίου για το σχολικό έτος 2011-2012.

Σήμερα την 19-12-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου  συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα του ΚΕΓΕ Αργαλαστής , ύστερα από την 19064/14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε με ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία από τα μέλη αφού παρόντες και απόντες ήταν όπως ονομαστικά  αναφέρονται παρακάτω:

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παπαδημητρίου Μιλτιάδης
 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγέλη  Σπανοδήμου Χαριτώ (αποχώρησε στο 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης)
 3. Νασιόπουλος Ευάγγελος,
 4. Φλέρης Αθανάσιος,
 5. Σταματάς Παναγιώτης,
 6. Φουρτούνα Μαγδαληνή,
 7. Μαλαμάτης Ευστάθιος,
 8. Βαϊτσης Χρίστος,
 9. Παπαβασιλείου Μαρία,
 10. Λεγαντής Κων/νος,
 11. Καλοβυδούρης Δημήτριος
 12. Κατσιαφούρης Νικόλαος,
 13. Ντόβας Ευάγγελος, (αποχώρησε στο 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης)
 14. Παπαμαρκάκης Κων/νος,
 15. Πασιάς Ιωάννης
 16. Αρέθας Απόστολος(αποχώρησε στο 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης)
 17. Γαϊτανάς Μιλτιάδης(αποχώρησε στο 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης)
 18. Βακούλας Σταμάτης
 19. Αναγνώστου Δημήτριος
 20. Ασπρούδη Φιλίτσα
 21. Ζούζουλα Νικολέτα(προσήλθε στο 6ο θέμα προ-ημερήσιας διάταξης)
 22. Μαλάθουνης Ιωάννης(αποχώρησε στο 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης)

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κουτσοφλίνης Θεόδωρος,
 2. Γραμμένος Ευστάθιος
 3. Γιαννιός Μιχαήλ,
 4. Γκότσικας Μιχαήλ ,

 

 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Φορτούνας Νικόλαος.

 

       Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παπαμαρκάκη Κωνσταντίνο ο οποίος εισηγούμενος  το ανωτέρω στην περίληψη αναφερόμενο 1ο θέμα  προ-ημερήσιας διάταξης, είπε ότι :

«Βάσει της 372/2011 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου νοτίου Πηλίου για το σχολικό έτος 2011-2011 και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο 346 ΦΕΚ της 2/9/2011 και στις εφημερίδες:  ΤΑ ΝΕΑ , ΕΘΝΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ και ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 11-10-2011, ημέρα Τρίτη κατά την οποία παρουσιάστηκαν και υπέβαλαν προσφορές οι κάτωθι :

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου

Στοιχεία ταυτότητας/παραστατικού

 

1

ΜΑΡΙΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Αριθ.

Πρωτ.15275/11-10-2011

2

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΙΟΥ ΕΠΕ

Αριθ.

Πρωτ.15279/11-10-2011

3

ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθ.

Πρωτ.15281/11-10-2011

4

ΚΤΕΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αριθ.

Πρωτ.15275/11-10-2011

5

ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Αριθ.

Πρωτ.15299/11-10-2011

6

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕ (ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

Αριθ.

Πρωτ.15297/11-10-2011

7

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ

Αριθ.

Πρωτ.15275/11-10-2011

 

Επί των ως άνω συμμετεχόντων και των υποβληθεισών προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού εξέδωσε το πρακτικό διαγωνισμού και ακολούθησε η από 4-11-2011 και με αριθμ.πρωτ.16513/4-11-2011 ανακοίνωση του προέδρου της Ε.Δ σε πίνακα του Δήμου Νοτίου Πηλίου και ακολούθησε η γνωστοποίηση του πρακτικού στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμού.

Επί του πρακτικού αυτού, υποβλήθηκαν οι εξής κάτωθι ενστάσεις :

 • Η από 4-11-2011 και με αριθμ.πρωτ.307 ένσταση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, η οποία εισήχθη στο Δήμο στις 4-11-2011 και έλαβα αριθμό πρωτοκόλλου 16611/4-11-2011.
 • Η από 4/11/2011 και με αριθμ.πρωτ.40 ένσταση της Α.Ε με την επωνυμία ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ, η οποία εισήχθη στο Δήμο στις 7/11/2011 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16682/1-11-2011 και
 • Η από 7-11-2011 και με αριθμ.πρωτ.16798/7-11-2011 ένσταση της Μαργιανού Δέσποινας.

Επί των ενστάσεων αυτών, οι οποίες είναι όλες εμπρόθεσμες, η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε  τα κάτωθι :

Α. Επί της ενστάσεως της Μαργιανού Δέσποινας :

Η ως άνω αποκλείστηκε από τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό γιατί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν προσκόμισε βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Για το λόγο αυτό προσφεύγει και επικαλείται ότι δεν έπρεπε να αποκλειστεί  για το λόγο ότι δεν ήταν υποχρεωτικό να καταθέσει βεβαίωση του οικείο επιμελητηρίου γιατί τα οχήματα που διαθέτει είναι ΤΕΟΜ(Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών) και είναι δημοσίας χρήσεως. Όμως η αιτιολογία αυτή δεν είναι νόμιμη και θα πρέπει να απορριφθεί η ένστασή της, γιατί από τη Διακήρυξη προκύπτει ρητή υποχρέωση των συμμετεχόντων να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο ή σε αντίθετη περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση βεβαίωση ότι δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Όμως από τα έγγραφα που προσκόμισε και αναγράφονται στο πρακτικό της Ε.Δ δεν προκύπτει ότι κατέθεσε τέτοιο έγγραφο.

Β. Επί της ενστάσεως της ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε ότι θα έπρεπε να αποκλειστεί το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ από το διαγωνισμό γιατί η εγγυητική που προσκόμισε είναι μικρότερου ποσού επί των αιτούμενων δρομολογίων :

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης «Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της παρούσας. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ενώσεως ή συνεταιρισμού μεταφορέων πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών τους.

       Αν η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Το ΚΤΕΛ ζητάει με την προσφορά που κατέθεσε τα δρομολόγια με τα στοιχεία 1,3,13,14 σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. Το συνολικό ποσό των αιτούμενων δρομολογίων ανέρχεται στο ποσό των 90585,25€, χωρίς το Φ.Π.Α, συν 13 % Φ.Π.Α, εκ 11776,0825 και σύνολο 102361,3325€, επί του ποσού αυτού θα πρέπει να υπολογιστεί η εγγυητική. Το ποσό της εγγυητικής, 2% επί του ποσού των 102361,3325€ είναι 2047,226€.

Το ΚΤΕΛ όμως κατέθεσε εγγυητική 2.000€. Το γεγονός ότι μετά το πέρας της διαδικασίας υπέβαλε προς την Ε.Δ αίτημα διαγραφής του δρομολογίου με αριθμ.13 «ΑΦΗΣΣΟΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ» δεν αίρει ή θεραπεύει την παράληψή της να καταθέσει εγγυητική ποσού 2047,226€.

Ως εκ τούτου το ΚΤΕΛ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το διαγωνισμό λόγω μη κατάθεσης ακριβού ποσού εγγυητικής στο διαγωνισμό.

Για τους ως άνω λόγους θα πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση της ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ και να αποκλειστεί η συμμετοχή του ΚΤΕΛ στο διαγωνισμό.

Γ. Επί της ενστάσεως του ΚΤΕΛ ότι η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε δεν μπορεί να πραγματοποιεί μεταφορά μαθητών από τη στιγμή που δε διαθέτει μεταφορικό μέσο Δημοσιάς Χρήσεως.

Από τη προκήρυξη, η οποία δεν προσβλήθηκε από ουδένα εκ  των συμμετεχόντων κατά τη διαδικασία πριν την έναρξη του διαγωνισμού, δεν προκύπτει υποχρέωση μεταφοράς μόνο με Δ.Χ αυτοκίνητα. Περαιτέρω από τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 οι οποίες κατατείνουν στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών κσι στην προαγωγή του ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ ικανών να προσφέρουν τη δημοπρατούμενη υπηρεσία(ΔΕΚ υπόθεση C-26/03 Stadt Halle και RPL Lochau, απόφαση της 11.01.2005).

Ως εκ τούτου θα πρέπει να απορριφθεί η ένσταση του ΚΤΕΛ.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι για τα περισσότερα δρομολόγια δεν κατατέθηκαν προσφορές και γι’ αυτές που κατατέθηκαν κρίνονται ασύμφορες-ακατάλληλες για το Δήμο, καθώς το ποσοστό προσφοράς ήταν 1%, το οποίο θεωρείται, μη επαρκές.

Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον αποκλεισμό του ΚΤΕΛ για τον ως άνω λόγω η οικονομική επιτροπή θα πρέπει, αφού οι υπόλοιποι συμμετέχοντες αποκλείστηκαν, να   αποδεχτεί την οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕ (ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)», καθώς το ποσοστό έκπτωσης είναι 5 και 8% και θεωρείται ότι είναι συμφέρον και να κατακυρώσει τα δρομολόγια με τα στοιχεία 4 και 5 σε αυτήν, σύμφωνα με το πίνακα της διακήρυξης και να θεωρήσει την υποβληθείσα από την ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε προσφορά, μη κατάλληλη, καθώς δεν διαθέτει και αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσεως και μη συμφέρουσα, καθώς η δοθείσα προσφορά έκπτωσης του ποσοστού του 1% θεωρείται μη επαρκής και  να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό ως προς όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια, πλην των δρομολογίων με τα στοιχεία 4 και 5, για όλους τους ως άνω αναφερομένους λόγους.

Αφού δε η οικονομική επιτροπή κηρύξει άγονο το διαγωνισμό ως προς τα υπόλοιπα, πλην των στοιχείων 4 και 5 δρομολογίων θα καταφύγει σε διαπραγμάτευση, άνευ προηγούμενης δημοσίευσης διακήρυξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης, δυνάμει του άρθρου 25 του Π.Δ 60/2007.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, έπρεπε να αποφασίσει για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου και αφού είδε τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν.3463/06 αποφάσισε  τα εξής:

 1. Απέρριψε  για τους ως άνω λόγους τις κάτωθι ενστάσεις :
 • Την  από 4-11-2011 και με αριθμ.πρωτ. 307 ένσταση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, η οποία εισήχθη στο Δήμο στις 4-11-2011 και έλαβα αριθμό πρωτοκόλλου 16611/4-11-2011 και
  • Την από 7-11-2011 και με αριθμ.πρωτ.16798/7-11-2011 ένσταση της Μαργιανού Δέσποινας.

για τους λόγους που αναφέρονται στο από 11/10/2011 πρακτικό της Επιτροπής.

 1. Έκανε δεκτή την  από 4/11/2011 και με αριθμ.πρωτ.40 ένσταση της Α.Ε με την επωνυμία ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ, η οποία εισήχθη στο Δήμο στις 7/11/2011 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16682/1-11-2011 και αποκλείει τη συμμετοχή του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ, για τους αναφερόμενους στη γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού λόγους
 2. 3.      Κατακύρωσε εν μέρει το διαγωνισμό για την εργασία  μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου νοτίου Πηλίου για το σχολικό έτος 2011-2011   στην εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕ (ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)», για τα δρομολόγια με τα στοιχεία 4 και 5 σύμφωνα με το πίνακα της διακήρυξης.
 3. 4.      Κήρυξε  άγονο το διαγωνισμό ως προς τα υπόλοιπα, πλην των στοιχείων 4 και 5 δρομολογίων, ως άνω που κατακυρώθηκαν και καταφεύγει σε διαπραγμάτευση, άνευ προηγούμενης δημοσίευσης διακήρυξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης, δυνάμει του άρθρου 25 του Π.Δ 60/2007.
 4. 5.      Ανέθεσε τις περαιτέρω ενέργειες στον Πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής.

Προκειμένου η άνωθεν απόφαση να έχει ισχύ καλείτε το Σώμα να προβεί στην κατακύρωση της.»

 

  Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά .

 

Τ Ο  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

 

    αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου , έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν, και ύστερα από διαλογική συζήτηση , όπου ο κ. Βακούλας Σταμάτης δήλωσε παρών και ο κ. Γαϊτανάς Μιλτιάδης ψήφισε παρών,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

1 . Κατακυρώνει την υπ’αριθμ.574/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το ως άνω περιεχόμενο της , κατά την εισήγηση.

2.Κηρύσσει  άγονο το διαγωνισμό ως προς τα υπόλοιπα, πλην των στοιχείων 4 και 5 δρομολογίων, ως άνω που κατακυρώθηκαν και καταφεύγει σε διαπραγμάτευση, άνευ προηγούμενης δημοσίευσης διακήρυξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης, δυνάμει του άρθρου 25 του Π.Δ 60/2007, η οποία θα διεξαχθεί από την και ενώπιον της οικονομικής επιτροπής στις 30/12/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ, αφού προηγηθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος σε 2 τοπικές εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας και με οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες και μη στο διαγωνισμό.

3.Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής.

 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό       476 / 2011 .

        Συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται :                               

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Υπογραφή

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Aργαλαστή 20-12-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 

Τα Μέλη

Υπογραφές